Nieuws

Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Onderzoek naar de behoefte voor een gemeente breed ondernemersfonds

Gemeente De Ronde Venen is aan het verkennen of er behoefte is voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Hiervoor vinden gesprekken plaats met de besturen van de ondernemersverenigingen. De provincie Utrecht heeft aanjagers aangesteld die de gemeente kan ondersteunen bij het oprichten van een ondernemersfonds en het organiseren van een bestuur. We benutten de kennis en kunde graag om een eerste inventarisatie te doen.

Een ondernemersfonds is een nuttig instrument ‘voor ondernemers, door ondernemers’, maar het vraagt ook organisatie vanuit de ondernemers zelf. De kracht is dat iedereen meedoet en dat de belangen van alle ondernemers worden gediend. Het is dus niet alleen voor OVAB-leden, maar voor alle ondernemers in onze dorpen. Financiering van een dergelijk fonds kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de OZB.

Een voorbeeld waaraan je kunt denken bij een onderwerp voor een ondernemersfonds is fietsparkeren. Het parkeren van fietsen gaat ten koste van parkeerplaatsen. Het ontwikkelen ervan kost geld en de gedachte is NIMBY, 'prima, maar niet voor mijn deur'. De tendens is meer fietsen, want vergrijzing en toerisme, dus we moeten er iets mee. Tegelijkertijd is het een typisch probleem voor de winkelstraat dat vooral de horeca aangaat. Een dergelijk onderwerp moeten we samen oplossen waarbij de meeste stemmen gelden. Deze en tientallen andere punten komen samen binnen een ondernemersfonds. Samen sterk door overleg! Bekijk bijgaande korte impressie over de werking: Animatie Ondernemersfonds DEF (youtube.com)

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen