Nieuws

Nieuwe functie David Zuilhof

Nieuwe functie David Zuilhof

David Zuilhof, bestuurslid van de OVAB en werkzaam bij Rabobank, nu adviseur Private Banking, wordt per 1 oktober Business Developer cooperatief bankieren voor de metropool regio Amsterdam (MRA). Hij gaat zich daarin richten op 2 van de 5 thema’s die Rabobank heeft als onderdeel van de missie Growing a Better World together.

Dat zijn de thema’s

  • Duurzaam ondernemen
  • Banking for food
  • Energietransitie
  • Duurzaam Wonen
  • Financieel Gezond Leven

Op deze laatste 2 gaat David zich richten. Duurzaam wonen gaat enerzijds over de milieu kant dat we zoveel mogelijk energie moeten gaan besparen (isolatie, zonnepanelen, groene daken, van het gas af) en duurzaam opgewekte energie gebruiken en anderzijds over de maatschappelijke kant dat er onvoldoende woningen zijn en met name doelgroepen als de starter en mensen met een lager inkomen heel lastig in de MRA kunnen wonen. Hierin kunnen samenwerkingsverbanden met gemeente, projectontwikkelaars en maatwerkfinancieringen en oplossingen als het door Rabobank ontwikkelde Smart Builds, verbetering in aanbrengen.

Het thema Financieel gezond leven gaat over vermogen opbouwen voor arm en rijk voor doelen op de korte en lange termijn. Het blijkt dat 30% van de huishoudens in Nederland financieel geen 2 maanden zonder inkomen zou overleven wegens onvoldoende buffer. Oplossingen zijn inzicht geven, bijvoorbeeld door de bank maar ook onderwijs over financiën en om vergroten van kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en goede begeleiding door instanties als Humanitas en schuldhulpmaatje. Hierin gaat David zorgen dat de medewerkers van de Metropool Regio Amsterdam aan de slag gaan en dat samenwerking met externe partijen wordt opgevolgd.

Als je aanknopingspunten ziet of vragen aan Rabobank hebt, neem dan gerust contact op met David (06-13410986). Binnen het bestuur van de OVAB staat hij voor de onderwerpen duurzaamheid en financiën.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen