Nieuws

Bedrijventerreinenstrategie

Bedrijventerreinenstrategie

De OVAB is voor- namens haar leden vertegenwoordigd bij de werkgroep/klankboardgroep Bedrijventerreinenstrategie 

De Gemeente De Ronde Venen is bezig met het opstellen van een strategie voor de bedrijventerreinen. Voor Abcoude (Bovenkamp en Hollandse Kade) zitten bestuursleden van de OVAB aan als gesprekspartner. Punten waar naar gekeken wordt en die worden besproken zijn onder andere; leegstand, veiligheid, ondermijning, energie, parkeren, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, uitbreiding en vestigingsklimaat. Wat voor het veel grotere bedrijventerrein Mijdrecht geldt, kan ook richting geven voor Abcoude en Baambrugge. In de maandelijkse nieuwsbrieven wordt nadere informatie verstrekt.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen